ONTSLAG Q&A

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Ontslagvergoeding wordt ook wel transitievergoeding genoemd. Hierbij is het van groot belang dat het initiatief voor ontslag vanuit de werkgever komt. Het is niet van belang of uw contract tijdelijk of vast is. Ongeacht de soort contract dat u heeft, heeft u recht op een vergoeding.

In het geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever kunt u ook recht hebben op een transitievergoeding als u zelf opstapt. In dit geval kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de normale ontslagvergoeding.

De hoogte van uw ontslagvergoeding kan drastisch afwijken en van honderden euro’s tot duizenden oplopen. Dit is volledig afhankelijk van de duur van uw dienstverband en uw maandsalaris. Per 1 januari 2024 is het maximum vastgesteld om €94.000,- tenzij uw jaarsalaris hoger ligt. In dat geval is het maximaal één bruto jaarsalaris.

Wanneer heb ik géén recht op een transitievergoeding?

Kan ik ontslagen worden tijdens ziekte?

Ja, dit is mogelijk. Echter, dit mag niet zomaar. Tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag een werkgever je niet ontslaan tenzij u uw werknemers-verplichtingen niet nakomt tijdens uw ziekteperiode. Wél kan een werkgever uitzonderlijk om een ontslagvergunning vragen bij UWV.

Dit kan alleen als:

Hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn ontslag?

U kunt een bezwaar brief opstellen. Is er nog geen ontslag gegeven, maar loopt de relatie niet meer lekker tussen uw werkgever en u, dan kunt u altijd vragen om een outplacementtraject. Dit bespaart de werkgever transitievergoeding en bespaart een tijd zonder inkomsten en zelfstandig zoeken naar nieuwe baanmogelijkheden. Zie voor meer informatie over outplacement ons outplacement pagina.

Heb ik recht op een uitkering na ontslag?

Ja, u heeft recht op een WW uitkering na ontslag indien u voldoet aan de voorwaarden zoals aangegeven op de webpagina van Rijksoverheid.

Wat zijn de redenen voor ontslag op staande voet?

Voor meer informatie zie de Rijksoverheid website

Kan ik ontslagen worden als ik zwanger ben?

Tijdens een zwangerschap, het bevallingsverlof en de eerste 6 weken daarna mag een werknemer niet ontslagen worden. In geval van arbeidsongeschiktheid door zwangerschap: Ook in de eerste 6 weken na arbeidsongeschiktheid door een zwangerschap of bevalling mag een werknemer niet ontslagen worden. Een werknemer mag ook niet ontslagen worden doordat hij ouderschapsverlof wilt opnemen. Dit is geen geldige reden voor ontslag.

Hoelang duurt de opzegtermijn bij ontslag?

Dit is volledig afhankelijk van het in de CAO opgenomen waarden en door de regering besloten minimale opzegtermijn aan de hand van uw dienstjaren. Zie de tabel hier onder voor een overzicht.

Jouw Toekomst Wacht

Klaar voor een verandering? Laat ons in slechts 15 minuten tonen hoe we je kunnen helpen. Bel ons direct of boek gemakkelijk een afspraak via Teams voor een vrijblijvend gesprek. Jouw toekomst begint vandaag!

Scroll naar boven